Bestel het boek hier

Diagnose Transformatie

Een toolkit voor grensverleggers in de zorg

Meer informatie

Congres Zorgtransformatie

Diagnose Transformatie

Een toolkit voor grensverleggers in de zorg

Voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidzorg is transformatie noodzakelijk. Transformatie is een fundamentele verandering in visie en werkwijze van een organisatie die vaak onomkeerbaar is. Je creëert een nieuwe orde, je laat het oude los en je vormt nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag.

Diagnose Transformatie analyseert succesvolle en minder succesvolle zorgtransformaties uit de praktijk en bundelt inzichten, inspiratie, voorbeelden, tools en methodes. Zo vormt het een toolkit om diegenen die het voortouw willen nemen in de transformatie van onze gezondheidszorg te ondersteunen met kennis en ervaring van grensverleggers die hen zijn voorgegaan.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Philip Idenburg

philip.idenburg@bebright.eu

0653442194

12 maart 2019 – Jaarbeurs Utrecht

De gezondheidszorg staat onder druk en voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is een transformatie noodzakelijk. Technologie is een enabler voor deze transformatie. Het Congres Zorgtransformatie vormt de officiële opening van de Dutch Health Week, een week waarin Nederland het middelpunt vormt op het gebied van zorginnovatie en –transformatie. Tijdens het congres zal technology-driven transformation centraal staan.

Week van de Zorg
Het congres Zorgtransformatie vormt de officiële opening van de Week van de Zorg, een week waarin zorginnovatie en –transformatie centraal staan. Tijdens het congres wordt de derde editie van Zorg Enablers gepresenteerd, een publicatie van BeBright waarin een actueel overzicht wordt gepresenteerd van het overweldigende aanbod van nieuwe zorgtechnologie.

Aanleiding

De aanleiding voor Diagnose Transformatie is de beperkte kennis van zorgprofessionals, patiënten en bestuurders binnen de gezondheidszorg over de mogelijkheden van sociale en technologische innovaties die bij kunnen dragen aan een transformatie van de zorg. Velen ervaren grote barrières bij innovatie en weten niet hoe zij deze barrières kunnen overbruggen.

Ambitie

Diagnose Transformatie faciliteert de beweging die de benodigde transformatie op een lerende en iteratieve wijze invult. De behoefte van patiënten, zorgprofessionals en andere belanghebbenden staat daarin centraal. De beweging deelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg op een moderne manier en brengt deze in de praktijk.

Het programma

Diagnose is een collaboratief leer- en innovatieprogramma. De aanpak wordt gekenmerkt door betrokkenheid van alle belanghebbenden die aan de hand van kennisdeling van elkaar leren. De inzet van het programma is om gemeenschappelijke innovaties en programma’s te starten en versterken.

Activiteiten

Het programma bestaat uit een viertal hoofdactiviteiten: 1) literatuuronderzoek en deskresearch naar de needs en enablers for change; 2) analyse van casestudies om succesfactoren van transformaties in kaart te brengen; 3) interviews met experts die werkzaam zijn in de verschillende fases binnen transformaties; 4) werksessies waar de modellen, conclusies en werkwijzen voor transformatie worden getoetst.

Netwerk

Het Diagnose-netwerk bestaat uit patiënten/cliënten, zorgverleners, bestuurders, koepels, kennisinstituten, zorgverzekeraars en commerciële organisaties. Daarnaast is iedere belanghebbende welkom. Samen leren wij van elkaars ervaringen en werken wij aan een gezondheidszorg die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig is.

Resultaat

In het programma staat de toepassing van de ontwikkelde kennis in de praktijk centraal. De publicatie verzamelt deze kennis en vormt daarmee een toolkit. Deze toolkit helpt grensverleggers in de zorg de benodigde transformatie in gang te zetten, zodat de verandering merkbaar wordt. Als de inzichten uit de werksessies en de publicatie in de praktijk worden geïmplementeerd realiseren we de gewenste beweging.

Zorg Enablers 2020 gratis te downloaden

22 technologische ontwikkelingen in de westerse gezondheidszorg

Geïnitieerd door

Mede mogelijk gemaakt door