Bestellen wij binnenkort een dokter aan huis?


Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

Bestel een dokter

De taxi-app Uber is inmiddels bij velen bekend. Gebruikers van de app kunnen aan de hand van de huidige locatie van de taxi de wachttijd inschatten, vooraf prijsafspraken maken, veilig betalen via de app en de chauffeurs achteraf beoordelen.

Het concept wordt inmiddels ook naar de zorgsector gekopieerd. Met de mobiele app Heal ‘bestellen’ consumenten een dokter met de garantie dat deze binnen een uur op de stoep staat. De mobiele app Pager biedt een soortgelijke service. Beide applicaties zijn momenteel alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten. In Londen is wel al een vergelijkbare mobiele app met de naam GDPQ geïntroduceerd. Sinds de jaren ’80 hebben we het huisbezoek van de dokter zien afnemen maar inmiddels neemt de vraag naar zorg aan huis weer toe. Bovengenoemde app’s kunnen hiervoor een uitkomst bieden.

Opmars van online consult

De mogelijkheid om een dokter te bestellen via een mobiele app sluit aan bij een zorgsysteem waarin de vraag en behoeften van de patiënt centraal staan. De meer vraag gedreven benadering in de zorg opent deuren voor nieuwe (technologische) toepassingen en diensten. Zo komt een consult op afstand – beeldbellen of online chatten met je dokter – ook steeds vaker voor. Het is dan ook geen verrassing dat de markt voor dit soort consult, ook wel ‘remote consulting’ genoemd,  groeiende is. Naar verwachting zal de mondiale marktwaarde in de komende 5 jaar tijd stijgen van 23.2 miljoen dollar tot meer dan 60 miljoen dollar in 2021 (Bron: Mordor Intelligence). Uit onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Nictiz komt naar voren dat het merendeel van zowel de medische professionals als patiënten positief tegenover een consult op afstand staat. Desondanks is de inzet van een consult op afstand niet vanzelfsprekend. Zo stellen patiënten hoge eisen aan hun privacy en blijft de benodigde digitale infrastructuur een uitdaging. Ook in dat geval kan het bestellen van een dokter aan huis uitkomst bieden.

Staat de dokter binnenkort bij jou op de stoep?

De manier van consulteren zal de komende jaren behoorlijk veranderen en zich meer toepassen op een vraag gedreven systeem, waarin een consult niet langer meer tijd- en plaatsgebonden is. De ontwikkelingen gaan snel en het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voor er een Nederlandse variant van de Heal app beschikbaar komt.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *