Hoe ziet de zorgvraag er in de toekomst uit? Wat betekent dat voor zorgverleners en patiënten? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig en hoe zetten we die in gang? Binnen de Diagnose-programma’s wordt hierover de dialoog gevoerd. Diagnose Transformatie biedt een overzicht van twaalf trends die de zorg definitief zullen veranderen. Daarnaast bevat het boek een toolkit die praktijken, instellingen en organisaties in de zorg helpt de veranderende wereld om hen heen te begrijpen en hen handvatten geeft om hierop voor te sorteren, in te spelen en hun strategie op af te stemmen.

Diagnose Transformatie is de vierde in een reeks succesvolle Diagnose-publicaties. Vanuit de gedachte dat je alleen samen veranderingen kunt realiseren, nam BeBright het initiatief voor een dialoog over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Dat resulteerde in 2010 in het boek Diagnose 2025, waarin 17 trends en drie toekomstscenario’s zijn beschreven. De dialoog kreeg een vervolg in Diagnose Diabetes en Diagnose Zorginnovatie. In 2016 startte Diagnose Transformatie. Samen met de meer dan 500 leden van het Diagnosenetwerk en partners Promedico, KPN en PinkRoccade brachten ze in kaart hoe trends en technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het transformeren van de gezondheidszorg en zorgorganisaties. Het doel: het realiseren van betere, betaalbare en blijvend toegankelijke zorg in Nederland.

Fundamentele verandering nodig

En dat is hard nodig, blijkt uit de twaalf trends (zie afbeelding) die Diagnose Transformatie beschrijft. Als gevolg van vergrijzing, bevolkingsgroei en een stijgende levensverwachting neemt de zorgvraag verder toe. Die hogere levensverwachting wordt vooral veroorzaakt doordat mensen vaker genezen of langer leven met hun ziekte. Er zijn dus relatief meer ouderen en het aandeel 80-plussers onder de ouderen neemt toe. Door deze dubbele vergrijzing kampen steeds meer mensen met ouderdomsziektes en psychosociale problemen, zoals eenzaamheid.

De behoefte aan ondersteuning groeit, terwijl er steeds minder jongere mensen zijn om die te bieden. Als gevolg van de toenemende vraag en medisch-technologische vooruitgang lopen de kosten van de zorg verder op. Fundamentele veranderingen zijn nodig om de kosten in de hand te houden en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te borgen.

Zorg op maat

We moeten anders naar gezondheid gaan kijken. Meer aansluiten bij de behoefte van het individu, met een grotere rol voor de patiënt zelf, een meer coachende rol van professionals en een betere samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners rondom de patiënt. ICT is in dit verband een belangrijke ‘enabler’. Met de juiste informatie en tools kunnen mensen zelf regie nemen over hun zorg en gezondheid en professionals efficiënter en effectiever samenwerken. Data-analyse stelt ons in staat om samen steeds beter te worden in het bieden van persoonsgerichte zorg op maat. Belangrijke voorwaarde daarbij is uiteraard dat de privacy van het individu te allen tijde is gegarandeerd.

Meer weten over Diagnose Transformatie? Kijk op www.diagnosetransformatie.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *