Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om met elkaar te kunnen delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs geven we een kijkje in enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. Deze keer zoomen we in op de transformatie van Siza.

Siza: transformatie naar een organisatie gedreven vanuit waarden en inhoud

Siza biedt met ongeveer 2.500 medewerkers zorg en ondersteuning aan 3.500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De visie van Siza is dat iedereen het recht heeft zelf keuzes te maken hoe zijn eigen leven te leiden.

Dat dit een diepgeworteld streven is binnen de organisatie blijkt uit de geschiedenis. Siza is zowel nationaal als internationaal bekend van de actie ‘Open Het Dorp!’. Een inzamelingsactie in 1962, gepresenteerd door Mies Bouwman, die heeft geleid tot de oprichting van de allereerste woon- en werkgemeenschap waar mensen met een beperking zelf hun leven konden organiseren.

Rond de eeuwwisseling was Siza echter niet meer de voortrekker van zorgvernieuwing die het ooit was geweest. Er heerste onvrede in Het Dorp. De woon- en zorgwensen van de cliënten waren veranderd, de vele protocollen belemmerden medewerkers in het leveren van persoonlijke zorg, Siza stond er financieel niet goed voor en er was een bestuurlijke crisis.

Behoeften en wensen

Dit was aanleiding voor Siza om te veranderen naar een organisatie die (weer) aansluit op de behoeftes en wensen van de cliënten en vooroploopt in de zorg. Met cliënten en medewerkers zijn gedeelde waarden vastgesteld die leidend zijn in de dagelijkse zorg- en dienstverlening en in de veranderingen in de organisatie. Zo is gezamenlijk vanuit deze waarden geheel eigen kwaliteitszorg ontwikkeld. Hierin staat de dialoog tussen cliënt en medewerker centraal en komt naar boven wat de cliënt écht wenst en vindt van de zorg- en dienstverlening van Siza. Ook is zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid zo ingevuld dat problemen snel met elkaar kunnen worden opgelost, daar waar ze ontstaan en met de mensen die het aangaan.

We zien bij Siza een transformatie op de volgende hoofdlijnen:

Siza is nu een lerende, innovatieve organisatie die werkt vanuit gedeelde waarden en inhoud. Het toegenomen adaptief vermogen maakt het mogelijk beter in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Dit is opgebouwd door de eigen kwaliteitszorg, een organisatiestructuur met verantwoordelijkheden laag in de organisatie, hetwegnemen van overbodige managementlagen en procedures en door het organiseren van financiële flexibiliteit en ruimte voor innovatie. De kwaliteitszorg doet meer recht aan de behoefte van de cliënt en medewerkers en er is een eigen onderzoeks- en innovatiecentrum waarbij intensief met partners wordt samengewerkt.

Wat betreft de toekomst zien we weer diverse ontwikkelingen bij Siza. Het Dorp transformeert naar een innovatieve, duurzame en groene wijk met een mix van mensen met en zonder beperking. Door het afsluiten van de Health Deal ‘Academy Het Dorp’ wordt een ecosysteem gebouwd met diverse partners om de langdurige zorg te vernieuwen.

Meer transformatie?

In deze serie van vijf blogs gaan we de volgende keer in op de transformatie van Vincent van Gogh. Al eerder meer weten? Kijk dan op www.diagnosetransformatie.nl of bestel de publicatie hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *