Next level of Quantified Self: zelfmonitoring door patiënt

Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

Next level of Quantified Self

Het bijhouden van beweging, slaapritmes en onze voedselinname; steeds meer mensen monitoren hun parameters eenvoudig met apps op hun smartphone. Voeg daar de wearables zoals de Apple watch en de activity trackers van Jawbone en Fitbit aan toe en de informatie die we over onszelf verzamelen breidt zich steeds meer uit en wordt accurater.

De next step is het koppelen van diagnostische apparaten aan onze smartphone om onze gezondheid te monitoren. In plaats van een momentopname bij een arts kunnen patiënten periodiek parameters bij zichzelf meten, registreren en delen met hun arts. Het prototype van de Scanadu ScoutTM geeft ons een inkijk in wat technologische toepassingen ons in de nabije toekomst te bieden hebben.

Patiënten monitoren zelf hun vitale parameters met de Scanadu Scout

Het Amerikaanse bedrijf Scanadu Inc. ontwikkelde een diagnostisch apparaat waarmee patiënten hun vitale parameters kunnen monitoren. Het prototype Scanadu Scout meet je bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur en zuurstofsaturatie van je bloed door het apparaat simpelweg 10 seconden tegen je voorhoofd te houden. Dit alles is kan je vervolgens eenvoudig aflezen op je smartphone. In 2015 is het apparaat door ruim 8.000 gebruikers verspreid over 72 landen getest. Aan de hand van deze ervaringen ontwikkelt Scanadu Inc momenteel een versie die geschikt is voor consumenten. Het apparaat, genaamd Scanadu Vitals, komt naar verwachting eind 2016 op de markt.

Video: Hoe werkt de Scanadu Scout?

In combinatie met de Scanadu Scanaflo je gezondheid in kaart brengen

Naast de Scanadu Scout ontwikkelde het Amerikaanse bedrijf ook de Scanaflo, een urine analyse strip waarmee je in slechts één minuut twaalf parameters kan checken. De strip scan je met je smartphone en aan de hand hiervan kunnen verschillende ziektebeelden zoals urineweginfecties, diabetes en nierfalen worden gediagnosticeerd. Gecombineerd met de Scanadu Scout biedt Scanadu Inc. hiermee nog aanvullende manier om je eigen gezondheid te monitoren.

Win-win-win?

Uit ervaringen van gebruikers blijkt dat men moeite heeft met het – op juiste wijze – bedienen van de Scanadu Scout. Ook zijn de gemeten resultaten niet altijd correct. Toch kunnen dergelijke technologische toepassingen een belangrijke bijdrage leveren aan doelmatigere zorg. Contactmomenten tussen patiënt en arts nemen af, parameters worden periodiek gemonitord én de patiënt is continu op de hoogte van zijn eigen gezondheid. Ondanks de haken en ogen, is de ontwikkeling van zelfmonitoringstechnologie dan ook veelbelovend.

Bestellen wij binnenkort een dokter aan huis?

Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

Bestel een dokter

De taxi-app Uber is inmiddels bij velen bekend. Gebruikers van de app kunnen aan de hand van de huidige locatie van de taxi de wachttijd inschatten, vooraf prijsafspraken maken, veilig betalen via de app en de chauffeurs achteraf beoordelen.

Het concept wordt inmiddels ook naar de zorgsector gekopieerd. Met de mobiele app Heal ‘bestellen’ consumenten een dokter met de garantie dat deze binnen een uur op de stoep staat. De mobiele app Pager biedt een soortgelijke service. Beide applicaties zijn momenteel alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten. In Londen is wel al een vergelijkbare mobiele app met de naam GDPQ geïntroduceerd. Sinds de jaren ’80 hebben we het huisbezoek van de dokter zien afnemen maar inmiddels neemt de vraag naar zorg aan huis weer toe. Bovengenoemde app’s kunnen hiervoor een uitkomst bieden.

Opmars van online consult

De mogelijkheid om een dokter te bestellen via een mobiele app sluit aan bij een zorgsysteem waarin de vraag en behoeften van de patiënt centraal staan. De meer vraag gedreven benadering in de zorg opent deuren voor nieuwe (technologische) toepassingen en diensten. Zo komt een consult op afstand – beeldbellen of online chatten met je dokter – ook steeds vaker voor. Het is dan ook geen verrassing dat de markt voor dit soort consult, ook wel ‘remote consulting’ genoemd,  groeiende is. Naar verwachting zal de mondiale marktwaarde in de komende 5 jaar tijd stijgen van 23.2 miljoen dollar tot meer dan 60 miljoen dollar in 2021 (Bron: Mordor Intelligence). Uit onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) en Nictiz komt naar voren dat het merendeel van zowel de medische professionals als patiënten positief tegenover een consult op afstand staat. Desondanks is de inzet van een consult op afstand niet vanzelfsprekend. Zo stellen patiënten hoge eisen aan hun privacy en blijft de benodigde digitale infrastructuur een uitdaging. Ook in dat geval kan het bestellen van een dokter aan huis uitkomst bieden.

Staat de dokter binnenkort bij jou op de stoep?

De manier van consulteren zal de komende jaren behoorlijk veranderen en zich meer toepassen op een vraag gedreven systeem, waarin een consult niet langer meer tijd- en plaatsgebonden is. De ontwikkelingen gaan snel en het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voor er een Nederlandse variant van de Heal app beschikbaar komt.

Kunstmatige intelligentie veelbelovend voor de gezondheidszorg

Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

Een digitale revolutie in de gezondheidszorg?

Kunstmatige intelligentie kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de gezondheidszorg. De mogelijkheden zijn veelbelovend. Zorgprofessionals kunnen worden ondersteund bij het diagnosticeren en opstellen van behandelplannen voor patiënten, en hierbij worden voorzien van alle benodigde informatie om tot de beste beslissing te komen. Ook voor onderzoek kan kunstmatige intelligentie van grote waarde zijn. Bestaand onderzoek is beperkt door de hypotheses van de onderzoeker. Kunstmatige intelligentie biedt de mogelijkheid om onbekende paden en verbanden te identificeren die kunnen leiden tot nieuwe behandelingen en therapieën.

Steeds meer kunstmatige intelligentie om ons heen

Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van zelflerende algoritmes om data te analyseren en verwerken. Deze algoritmes kunnen worden getraind om uiteindelijk zelfstandig te functioneren. Dat klinkt natuurlijk best spannend. Mensen als Stephen Hawking en Elon Musk zagen kunstmatige intelligentie daarom zelfs als bedreiging voor de mensheid.

Ondertussen zien we steeds meer kunstmatige intelligentie om ons heen. Denk maar eens aan Siri op je iPhone en Cortana van Microsoft, maar ook aan zelfsturende auto’s. En ook in de gezondheidszorg maakt kunstmatige intelligentie zijn intrede. Watson, de supercomputer van IBM, wordt momenteel in verschillende oncologie centra in de Verenigde Staten getest in het ondersteunen bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten.

Google’s kunstmatige intelligentie afdeling richt zich nu ook op de zorg

De onderzoeksafdeling van Google gericht op kunstmatige intelligentie richt zich nu ook op de zorg met Google DeepMind Health. Samen met het de Britse National Health Service (NHS) en het Londense Moorfields oogziekenhuis onderzoekt de grootste zoekmachine ter wereld of het mogelijk is om een algoritme te trainen om oogziekten (maculadegeneratie en diabetische retinopathie) in een vroeg stadium te identificeren. Het tijdig identificeren van deze ziekten zou in 98 procent van de gevallen ernstig verlies van gezichtsvermogen kunnen voorkomen.

Voor nu is het nog even toekomstmuziek, maar deze digitale revolutie is in onze ogen veelbelovend.

Pokémon GO geeft serious gaming enorme boost

Wat begon als een 1 april grap is uitgegroeid tot de grootste rage van afgelopen zomer. Met meer dan 100 miljoen downloads in meer dan 30 landen in slechts één maand tijd verspreidde Pokémon GO zich razendsnel over de wereld. Het spel, een mobiele applicatie, maakt gebruik van augmented reality en GPS om virtuele animaties van Pokémons te projecteren op het beeld van de camera van een smartphone. Pokémons lijken daardoor via de camera van je smartphone in de echte wereld te worden geplaatst. Spelers moeten deze virtuele Pokémons zoeken, vangen en trainen. Het doel is is om uiteindelijk alle 151 originele Pokémons te vangen en een zo hoog mogelijk level te bereiken.

Een nieuwe manier om de gezondheid te bevorderen?

Het is niet alleen puur vermaak wat Pokémon GO te bieden heeft. Als je het spel speelt, moet je naar buiten om rond te lopen. En als je fanatiek speelt, leg je behoorlijke kilometers te voet of fietsend af om Pokémons te zoeken en te vangen. Actief bezig zijn in de buitenlucht is toch een stuk gezonder dan thuis achter de computer zitten. Spelers werken verbeteren daarmee hun fysieke en mentale gesteldheid, aldus verschillende onderzoekers. Pokémon GO stimuleert spelers om te bewegen en zou kunnen worden ingezet om overgewicht en daarmee chronische aandoeningen als diabetes type 2 tegen te gaan. Ook maakt het spel het relatief eenvoudig om andere spelers te ontmoeten. Bij plekken waar veel Pokémons te vinden zijn, is de kans groot dat spelers elkaar tegenkomen. Hierdoor schijnt het spel voor sommige autistische kinderen te helpen om contact te maken. Vanwege het sociale karakter van het spel zou ook de mentale gezondheid van spelers die lijden aan een depressie of sociale angst kunnen verbeteren.

Het inzetten van een spel om de gezondheid van mensen te bevorderen, is een techniek die al langer in de gezondheidszorg wordt toegepast, veelal bekend onder de term serious gaming. De term serious gaming wordt gebruikt als andere doelen dan entertainment vooropstaan. Serious games kunnen invloed hebben op de algemene gezondheid door het verbeteren van leefstijlgewoonten en gedragsverandering. Enkele bekende voorbeelden zijn Re-Mission 2, Skip-a-Beat en Zombies Run. Bij het spel Pokémon GO gaat entertainment hand in hand met gezondheid. Pokémon GO zouden we goed aan dit rijtje van serious games kunnen toevoegen.

Combinatie van de echte en de virtuele wereld

Door het gebruik van augmented reality worden de echte wereld en de virtuele wereld in het spel als het ware gecombineerd. Augmented reality biedt echter ook kansen voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld virtuele simulaties bij medische handelingen (bijvoorbeeld AccuVein) en het gebruik van virtuele beelden voor educatieve doeleinden (bijvoorbeeld HoloLens). Huidige toepassingen van deze technologie in de gezondheidszorg zijn minimaal, maar Pokémon GO brengt de kansen van augmented reality onder de aandacht van een breder publiek. En spel kan daarmee het gebruik en de implementatie van andere augmented reality applicaties in de gezondheidszorg aanwakkeren.

Ligt er straks bij iedere patiënt een Pokémon in bed?

Het moge duidelijk zijn, Pokémon Go is meer dan zomaar een spel. Alhoewel de grootste piek van Pokémon GO inmiddels voorbij is, heeft het spel in korte tijd laten zien hoe serious gaming en augmented reality kan worden toegepast onder het grote publiek om de gezondheid te bevorderen. Het spel zelf zal niet de toekomst zijn, maar wel een model en inspiratiebron vormen voor toekomstige toepassingen. Wie weet wat ons in de toekomst nog te wachten staat.